Episode 3

Wrecsam: Mae'n gamp i'r merched

00:00:00
/
00:31:22

11 November 2022

31 mins 22 secs

Your Hosts
Tags

About this Episode

Mae pêl-droedwyr benywaidd yn cael eu talu ffracsiwn o'r hyn y mae chwaraewyr gwrywaidd yn ei fwynhau, ac yn aml dim byd o gwbl. Er gwaethaf y cynnydd yn llwyddiant tîm merched Cymru, mae rhywiaeth ac anghydraddoldeb yn bodoli yn gyffredinol mewn chwaraeon. Edrychwn yn ddyfnach ar y broblem gyda chyfraniad gan Brif Swyddog Gweithredol Clwb Pêl-droed Wrecsam Fleur Robinson, seren Clwb Pêl-droed Wrecsam Lili Jones, cyn-gapten Cymru Laura McAllister, ac eraill sy'n mynd i'r afael â rhywiaeth yn y gêm ar bob lefel.

_Women's footballers are paid a fraction of what male players enjoy, and often nothing at all. Despite the rise in success of the Welsh women's team, sexism and inequality exists across the board in sport. We take a deeper dive into the problem with insight from Wrexham AFC CEO Fleur Robinson, Wrexham AFC star Lili Jones, former Wales captain Laura McAllister, and others who are tackling sexism from grassroots up.
_