Episode 2

Wrecsam: Parhaed yr hen iaith

00:00:00
/
00:30:35

11 November 2022

30 mins 35 secs

Your Hosts
Tags

About this Episode

Pan oedd Ifan Wyn yn ifanc, roedd yn cael ei alw’n enwau am siarad Cymraeg. Fel cefnogwr oes CPD Wrecsam, ni chwaraeodd y Gymraeg ran fawr yn ei brofiad o fynychu'r clwb ar ddyddiau Sadwrn. Ers hynny, mae pethau wedi newid, bellach mae Ifan yn gyhoeddwr Cymraeg i'r clwb. Mae Cymry Cymraeg lleol yn trafod y newid agwedd tuag at yr iaith yn Wrecsam ac yn rhyngwladol, ers i Rob a Ryan brynu’r clwb, gan gynnwys barn Rob ei hun tuag at iaith hynaf Ewrop.

_When Ifan Wyn was young, he was often called names for speaking Welsh. As a lifelong Wrexham AFC fan, the Welsh language did not play a big part in his experiences at the regular Saturday matches. Since then, things have changed and Ifan is now a Welsh language announcer for the club. Local Welsh speakers discuss the changing face of the image of Welsh both in Wrexham and internationally, since Rob and Ryan bought the club, including Rob's own views on Europe's oldest living language. _