Wrecsam ... A Thu Hwnt

Cyfres podlediad byr i gyd-fynd gyda chyfres deledu S4C - Wrecsam: Clwb Ni

About the show

Wedi i'r sêr Hollywood, Ryan Reynolds a Rob McElhenney, brynu Clwb Pêl-droed Wrecsam, darganfyddwn sut mae hynny wedi effeithio'r dref ddosbarth gweithiol hon yng Ngogledd Cymru, a sut mae wedi cyfrannu at ein diwylliant chwaraeon, at ein iaith, ac at yr hyn sydd y ein cyd-glymu fel cenedl.

Following the takeover of Wrexham AFC by Hollywood stars Ryan Reynolds and Rob McElhenney, we explore how the events of this working-class town in North Wales have contributed to sport, language, and the very fabric of what binds us as a nation.

Wrecsam ... A Thu Hwnt on social media

Episodes

 • Episode 1: Wrecsam: Y stori tu ôl y stori

  2 November 2022  |  28 mins 10 secs
  cymraeg, football, uk, wales

  Adam Phillips, ynghyd â chefnogwyr oes eraill Wrecsam, a Rob McElhenney ei hun, sy’n rhoi’r hanes y tu ôl i’r stori, wrth i'r dref fechan hon ddenu sylw led-led y byd.

 • Episode 2: Wrecsam: Parhaed yr hen iaith

  11 November 2022  |  30 mins 35 secs
  cymraeg, football, uk, wales

  Mae Ifan Wyn, llais Clwb Pêl-droed Wrecsam yn edrych ar y newidiadau yn y defnydd o'r iaith Gymraeg yn ardal Wrecsam, a'r effaith mae Rob a Ryan wedi cael ar enw da rhyngwladol y Gymraeg.

 • Episode 3: Wrecsam: Mae'n gamp i'r merched

  11 November 2022  |  31 mins 22 secs
  cymraeg, football, uk, wales

  Serch y cynnydd cyflym mewn enwogrwydd y mae CPD Wrecsam yn ei brofi, mae tîm y merched yn llai amlwg, er gwaethaf llwyddiant anhygoel y tymor diwethaf, ond mae Rob a Ryan wedi addo newid hynny.